ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ

ਬੇਦਾਅਵਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ [ਈਮੇਲ ਸੁਰਖਿਅਤ]

ਏਸ਼ੀਅਨ- ਟਾਈਮਜ਼.ਕਾੱਮ

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਏਸ਼ੀਅਨ- ਟਾਈਮਜ਼ ਡਾਟ ਕਾਮ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ. ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ (ਏਸ਼ੀਅਨ- ਟਾਈਮਜ਼ ਡੌਟ ਕੌਮ) ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ' ਤੇ ਹੈ. ਏਸ਼ੀਅਨ- ਟਾਈਮਜ਼ ਡਾਟ ਕਾਮ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ.

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੁਆਲਟੀ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਦੂਜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ. ਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 'ਮਾੜਾ' ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ “ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ” ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ.

ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ.

ਅੱਪਡੇਟ

ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਸੋਧਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ.